• Kommunikation med bilder

    Kommunikation med bilder är så självklart idag att vi inte ens tänker på hur många budskap som når oss på det sättet. Bilder är en av grundstommarna inom reklam och även inom övrig kommunikation. En bild ska inge oss betraktare en känsla som sedan lockar oss att göra något, exempelvis köpa en viss produkt, gå […]

  • Kommunikation förr och nu

    Sättet som vi pratar med varandra på har förändrats väldigt mycket under tidens gång. Kommunikation förr och nu skiljer sig anmärkningsvärt mycket från varandra, inte minst i och med teknikens landvinningar. Hur såg kommunikationen ut förr och hur ser den ut nu? Det kommer att presenteras här. Bara detta att man kan skriva såhär till […]