Kommunikation förr och nu

Sättet som vi pratar med varandra på har förändrats väldigt mycket under tidens gång. Kommunikation förr och nu skiljer sig anmärkningsvärt mycket från varandra, inte minst i och med teknikens landvinningar. Hur såg kommunikationen ut förr och hur ser den ut nu? Det kommer att presenteras här. Bara detta att man kan skriva såhär till namnlösa främlingar på internet är en stor förändring mellan kommunikation förr och nu. Nuförtiden kan varje privatperson nå ut till så många fler människor än bara de i ens närmaste familj och bekantskapskrets. Kommunikationen mellan människor utvecklas och förändras i takt med innovationer inom teknik och andra områden. Till exempel har kollektivtrafiken jättemycket med kommunikation att göra, eftersom man förr i tiden inte kunde resa till varandra hur som helst. När man sedan fick tillgång till järnvägsräls och tåg skedde en stor utveckling, bland annat för att man lånade in dialektala ord från andra geografiska platser i landet. När Fredrik Lindström gjorde sitt populära TV-program ”Värsta Språket” på SVT fokuserade han på det tekniska i språket; vad det är och vad det ska användas till. Man kan till exempel lägga fokus på det inkluderade, där ordet ”hen” är ett utmärkt exempel. Sedan debatten om hen började för några år sedan har det varit otaliga bråk på diverse debattsidor i tidningar, på radio och i TV. Det är egentligen enkelt; hen är ett ord som används som komplement till de andra pronomen hon och han. Det är inte meningen att ersätta könsbestämda pronomen och har aldrig varit det. Däremot är det en förenkling och inkludering av språket att kunna använda hen när man inte vet om personen man talar om är man eller kvinna. Detta är ännu en skillnad mellan kommunikation förr och nu – att det nuförtiden är fokus på inkluderande i språket.

(Visited 921 times, 1 visits today)