Lika lön för lika arbete – borde vara en självklarhet

Vi har haft en mer eller mindre officiellt feministisk politik under ett antal decennier i Sverige. Trots det anser många att det finns betydande orättvisor som grundar sig på ojämlik behandling av män och kvinnor. Det så kallade lönegapet är sannolikt det upplevda problem som debattörer oftast hänvisar till i detta avseende. Många menar att män och kvinnor helt enkelt inte får lika lön för lika arbete, vilket ju borde vara en självklarhet i dessa moderna tider. Andra orättvisor som ibland påtalas är att män och kvinnor debiteras olika premier för bilförsäkringar. Oavsett vilket kön du tillhör bör du se till att få så bra villkor som möjligt på dina försäkringar, vilket tursamt nog är ganska enkelt idag. jämför trafikförsäkring online så ser du snabbt hur de olika bolagen värderar dig som kund. Genom att ändra i de uppgifter du anger som grund för jämförelsen kan du till och med se om de diskriminerar på grundval av exempelvis kön och ålder.

En bil på en vinterväg
Ett försäkringsavtal signeras

(Visited 1 times, 1 visits today)