Språkets betydelse för vår identitet

Vilken roll har språkets betydelse för hur andra ser på er? I de flesta sammanhang används det talade språket för att uttrycka känslor, makt och behov. Vid arbetsintervjuer sägs det att kroppsspråket är viktigt, men hur många av de som anställer ser till detta? Nej, de fokuserar på orden och läser hur den jobbsökande uttrycker sig i skrift. Att språkets betydelse spelar stor roll i vardagen har nog de flesta upptäckt. I sociala medier används språket dagligen och idag kan även ytligt bekanta se hur pass bra en person kan uttrycka sig i skrift. Därför ska förkortningar som cirkulerar på internet inte underskattas. Alla är inte lika duktiga på att uttrycka känslor i ord och därför kan det vara skönt att kort och gott skriva till exempel LOL. Den nyligen utkomna Boken ”Flickan utan språk” handlar om modersmålets betydelse för vår identitet. Här kan ni läsa om svårigheterna med att komma till ett nytt land där kravet att lära sig landets språk är stort. Det viktiga modersmålet kommer i skymundan och här är det lätt att förlora sin identitet. När en person talar två språk men inget av dem fullt ut är det lätt att känna sig halv. Därför är det otroligt viktigt att modersmålsundervisningen fungerar även om det samtidigt är viktigt att lära sig det nya landets språk. Detta är en av alla svårigheter alla invandrare möter. För oss kan det tyckas som en bagatell men det är otroligt viktigt att få ha en identitet och inte hamna i skymundan.

Språkets betydelse i vardagslivet

(Visited 167 times, 1 visits today)