Vad är strategisk kommunikation

Är det något jag har lärt mig under min tid på universitetet (där jag har pluggat kommunikation), så är det vikten av strategisk kommunikation. Så, vad är strategisk kommunikation? Definitionen är inte alltid helt enkel, och dessutom omdebatterad, men generellt sett kan man säga att strategisk kommunikation syftar till medvetna och planerade kommunikationsinsatser som organisationer […]

Mer