Kommunikation förr och nu

Sättet som vi pratar med varandra på har förändrats väldigt mycket under tidens gång. Kommunikation förr och nu skiljer sig anmärkningsvärt mycket från varandra, inte minst i och med teknikens landvinningar. Hur såg kommunikationen ut förr och hur ser den ut nu? Det kommer att presenteras här. Bara detta att man kan skriva såhär till […]

Mer