Kommunikation med bilder

Kommunikation med bilder är så självklart idag att vi inte ens tänker på hur många budskap som når oss på det sättet. Bilder är en av grundstommarna inom reklam och även inom övrig kommunikation. En bild ska inge oss betraktare en känsla som sedan lockar oss att göra något, exempelvis köpa en viss produkt, gå […]

Mer