Språkets betydelse för vår identitet

Vilken roll har språkets betydelse för hur andra ser på er? I de flesta sammanhang används det talade språket för att uttrycka känslor, makt och behov. Vid arbetsintervjuer sägs det att kroppsspråket är viktigt, men hur många av de som anställer ser till detta? Nej, de fokuserar på orden och läser hur den jobbsökande uttrycker […]

Mer