Vad är strategisk kommunikation

Vad är strategisk kommunikation och hur arbetar man med det

Är det något jag har lärt mig under min tid på universitetet (där jag har pluggat kommunikation), så är det vikten av strategisk kommunikation. Så, vad är strategisk kommunikation? Definitionen är inte alltid helt enkel, och dessutom omdebatterad, men generellt sett kan man säga att strategisk kommunikation syftar till medvetna och planerade kommunikationsinsatser som organisationer eller företag arbetar med. Anledning till att man arbetar planerande och långsiktigt är att man vill nå sina övergripande mål. Att arbeta strategiskt innebär med andra ord oftare ett utdraget och fördjupat arbete, snarare än att publicera texter, hålla i workshops och andra uppgifter som kommunikatörer annars kan arbeta med. Jag har fått frågan, och många gånger ställt den själv, ”men vad är strategisk kommunikation i praktiken?”, vilket kan vara svårt att svara på. Rent praktiskt kan sägas att många strategiska kommunikatörer arbetar nära organisationens chefer, för att tillsammans med dem planera verksamheten den kommande tiden. Kommunikationsplaner, större kampanjer, målgrupps- och omvärldsanalyser är vanliga att arbeta med som strategisk kommunikatör.

(Visited 211 times, 1 visits today)